Σύγχρονα Υλικά Στέγης – Τ. +30 23510 20650

Σύγχρονα Υλικά Στέγης – Τ. +30 23510 20650

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Τύποι υαλώσεων FAKRO

Τύποι υαλώσεων FAKRO

U2

U3

U5

U6

U8

L3


P2
Τεχνικά
χαρ/στικά
ENERGY
SAVING
ENERGY
SAVING
HIGHLY
ENERGY
EFFICIENT
HIGHLY
ENERGY
EFFICIENT
PASSIVE
GLAZING
SAFE ANTI
BURGLARY
Ug (Σύμφωνα με το ΕΝ673) 1.1W/m2 1.0W/m2 0.5W/m2 0.5W/m2 0.3W/m2 1.1W/m2 1.1W/m2
Αριθμός θαλάμων 1 1 2 2 3 1 1
Εξωτερικός σκληρυμένος
υαλοπίνακας
+ + + + + + +
Με επίστρωση εύκολου
καθαρισμού
+ +
Αποστάτης Μεταλλικός Μονωτικός Μονωτικός Μονωτικός Μονωτικός Μονωτικός Μονωτικός
Εσωτερικός σύνθετος
υαλοπίνακας (Laminated)
+(ClassP2A) + +(ClassP2A)
Αέριο πλήρωσης ARGON ARGON KRYPTON ARGON KRYPTON ARGON ARGON
No Comments
Leave a Reply

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content