Σύγχρονα Υλικά Στέγης – Τ. +30 23510 20650

Σύγχρονα Υλικά Στέγης – Τ. +30 23510 20650

Τ. +30 23510 20650

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Τύποι υαλώσεων FAKRO

Τύποι υαλώσεων FAKRO

U2

U3

U5

U6

U8

L3


P2
Τεχνικά
χαρ/στικά
ENERGY
SAVING
ENERGY
SAVING
HIGHLY
ENERGY
EFFICIENT
HIGHLY
ENERGY
EFFICIENT
PASSIVE
GLAZING
SAFE ANTI
BURGLARY
Ug (Σύμφωνα με το ΕΝ673) 1.1W/m2 1.0W/m2 0.5W/m2 0.5W/m2 0.3W/m2 1.1W/m2 1.1W/m2
Αριθμός θαλάμων 1 1 2 2 3 1 1
Εξωτερικός σκληρυμένος
υαλοπίνακας
+ + + + + + +
Με επίστρωση εύκολου
καθαρισμού
+ +
Αποστάτης Μεταλλικός Μονωτικός Μονωτικός Μονωτικός Μονωτικός Μονωτικός Μονωτικός
Εσωτερικός σύνθετος
υαλοπίνακας (Laminated)
+(ClassP2A) + +(ClassP2A)
Αέριο πλήρωσης ARGON ARGON KRYPTON ARGON KRYPTON ARGON ARGON

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors