Δόμηση – Ενέργεια – Σύγχρονα Υλικά Στέγης

Δόμηση – Ενέργεια – Σύγχρονα Υλικά Στέγης

Τύποι υαλώσεων FAKRO

Τύποι υαλώσεων FAKRO

U2

U3

U5

U6

U8

L3


P2
Τεχνικά
χαρ/στικά
ENERGY
SAVING
ENERGY
SAVING
HIGHLY
ENERGY
EFFICIENT
HIGHLY
ENERGY
EFFICIENT
PASSIVE
GLAZING
SAFEANTI
BURGLARY
Ug (Σύμφωνα με το ΕΝ673)1.1W/m21.0W/m20.5W/m20.5W/m20.3W/m21.1W/m21.1W/m2
Αριθμός θαλάμων1122311
Εξωτερικός σκληρυμένος
υαλοπίνακας
+++++++
Με επίστρωση εύκολου
καθαρισμού
++
ΑποστάτηςΜεταλλικόςΜονωτικόςΜονωτικόςΜονωτικόςΜονωτικόςΜονωτικόςΜονωτικός
Εσωτερικός σύνθετος
υαλοπίνακας (Laminated)
+(ClassP2A)++(ClassP2A)
Αέριο πλήρωσηςARGONARGONKRYPTONARGONKRYPTONARGONARGON
No Comments
Leave a Reply