Σύγχρονα Υλικά Στέγης – Τ. +30 23510 20650

Σύγχρονα Υλικά Στέγης – Τ. +30 23510 20650

Συντήρηση παραθύρων

Συντήρηση παραθύρων

Κανόνες χρήσης και συντήρησης των παραθύρων στέγης FAKRO και Kronmat

Για να εξασφαλιστεί ότι τα παράθυρα στέγης λειτουργούν αξιόπιστα καθ’ όλη την προβλεπόμενη διάρκεια ζωής τους, συνιστάται ένα πρόγραμμα συντήρησης όπως επίσης και ο τακτικός καθαρισμός τους.
*Δεν επιτρέπεται η χρήση εύφλεκτων παραγόντων στα παράθυρα PVC (PTP,PPP).

Ο σχεδιασμός των μεντεσέδων που χρησιμοποιούνται στα παράθυρα με περιστροφή κεντρικού άξονα, καθώς και στα παράθυρα με ανύψωση και περιστροφή, επιτρέπει το φύλλο να περιστρέφεται κατά 180ο. Αυτό εξυπηρετεί στον ασφαλή και εύκολο καθαρισμό του εξωτερικού υαλοπίνακα.

*Στα παράθυρα ανυψωμένου άξονα περιστροφής είναι δυνατή η περιστροφή του φύλλου κατά 160ο .

Ο σύρτης που υπάρχει στο περιστρεφόμενο φύλλο βοηθάει στη συγκράτηση του κατά την περιστροφή, κάνοντας έτσι το καθάρισμα μία εύκολη υπόθεση.

Συντήρηση και ανακαίνιση των βερνικιών στα ξύλινα παράθυρα. Για να παραταθεί η αντοχή των εφαρμοσμένων βερνικιών, συνιστάται η συντήρησή τους με τον ακόλουθο τρόπο:

Πλύνετε τις ξύλινες επιφάνειες με καθαρό νερό ή με κάποιο ήπιο απορρυπαντικό για να απομακρύνετε σκόνες και βρωμιές. Μην χρησιμοποιείτε υγρά που περιέχουν αμμωνία.
Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του βερνικιού, προσέξτε να μη βάψετε τα λάστιχα. Η ανακαίνιση των βερνικιών πρέπει να γίνεται κάθε 3-5 χρόνια, ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης. Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε το Σετ συντήρησης παραθύρου XMP.

Χρήση των ξύλινων παραθύρων
Σε περίπτωση χρήσης αυτοκόλλητων ταινιών, πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε να μην έρθουν σε επαφή με τις επικαλύψεις των ξύλινων επιφανειών. Οι ταινίες πρέπει να αφαιρούνται αμέσως με ιδιαίτερη προσοχή για να μη πληγώσουμε τα ξύλα με κάποιο εργαλείο.
Σε υπό κατασκευή κτίρια πρέπει να υπάρχει επαρκής αερισμός για να κρατήσει μακριά από υπερβολική υγρασία τα ξύλινα στοιχεία. Η υγρασία μπορεί να προκαλέσει διαταραχές στη λειτουργία των κινούμενων μερών, ρωγμές στο ξύλο καθώς και βλάβες στα βαμμένα μέρη.

Υάλωση. Ο κατασκευαστής πληροφορεί ότι αν οι παράμετροι του αέρα (υγρασία και εσωτερική θερμοκρασία) φθάσουν στο σημείο δρόσου, μπορεί να εμφανιστεί ένα περιοδικό φαινόμενο συμπύκνωσης υδρατμών στην εσωτερική επιφάνεια της υάλωσης. Αυτό το φαινόμενο μπορεί να συμβεί όταν ο αερισμός είναι ανεπαρκής και συνοδεύεται από υψηλά ποσοστά υγρασίας. Συνιστάται σωστός αερισμός και θέρμανση του δωματίου.

Η επίδραση της συμπύκνωσης που εμφανίζεται στην εξωτερική πλευρά της υάλωσης, αποδεικνύει την υψηλή ποιότητα της μονωτικής υάλωσης και ουδόλως αποδεικνύει ελαττωματικό προϊόν. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αναφερθεί ότι το προϊόν έχει υποστεί βλάβη.

Μεντεσέδες. Κάθε χρόνo οι μεντεσέδες των παραθύρων στέγης πρέπει να λιπαίνονται με γράσο.

 

Εξωτερικός καθαρισμός του παραθύρου. Φύλλα και άλλες ακαθαρσίες πρέπει να απομακρύνονται από τη στεγάνωση του παραθύρου τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποστράγγιση του νερού της βροχής.

Επιπλέον, συνιστάται να αφαιρέσετε το χιόνι και τον πάγο που συσσωρεύεται γύρω από το παράθυρο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ροή του νερού από το λιώσιμο του χιονιού.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors