Σύγχρονα Υλικά Στέγης – Τ. +30 23510 20650

Σύγχρονα Υλικά Στέγης – Τ. +30 23510 20650

Κουπόλες φωτισμού σε κλειστό γυμναστήριο

Οι κουπόλες χρησιμοποιούνται  για το φωτισμό και τον εξαερισμό των κτιρίων καθώς και για εξαγωγή καπνού σε βιομηχανίες, επαγγελματικά κτίρια, κατοικίες και τοποθετούνται σε επίπεδες στέγες ή σε πολύ χαμηλές κλίσεις. Στο συγκεκριμένο έργο αντικαταστάθηκαν φθαρμένες κουπόλες φωτισμού στην οροφή κλειστού γυμναστηρίου. Οι κουπόλες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν διπλού τοιχώματος με ένα πολυκαρμπονικό και ένα ακρυλικό φύλλο (PC+PMMA) και τοποθετήθηκαν σε καινούρια ανοιγόμενα πλαίσια από αλουμίνιο για να μπορούν να ανοίγουν με τους υπάρχοντες ηλεκτρικούς μηχανισμούς.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors