Δόμηση – Ενέργεια – Σύγχρονα Υλικά Στέγης

Διαγωνισμός Fakro – Tsialos. Δηλώστε συμμετοχή!

Δόμηση – Ενέργεια – Σύγχρονα Υλικά Στέγης

Διαγωνισμός Fakro – Tsialos. Δηλώστε συμμετοχή!

Κουπόλες φωτισμού σε κλειστό γυμναστήριο

Οι κουπόλες χρησιμοποιούνται  για το φωτισμό και τον εξαερισμό των κτιρίων καθώς και για εξαγωγή καπνού σε βιομηχανίες, επαγγελματικά κτίρια, κατοικίες και τοποθετούνται σε επίπεδες στέγες ή σε πολύ χαμηλές κλίσεις. Στο συγκεκριμένο έργο αντικαταστάθηκαν φθαρμένες κουπόλες φωτισμού στην οροφή κλειστού γυμναστηρίου. Οι κουπόλες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν διπλού τοιχώματος με ένα πολυκαρμπονικό και ένα ακρυλικό φύλλο (PC+PMMA) και τοποθετήθηκαν σε καινούρια ανοιγόμενα πλαίσια από αλουμίνιο για να μπορούν να ανοίγουν με τους υπάρχοντες ηλεκτρικούς μηχανισμούς.