Δόμηση – Ενέργεια – Σύγχρονα Υλικά Στέγης

Διαγωνισμός Fakro – Tsialos. Δηλώστε συμμετοχή!

Δόμηση – Ενέργεια – Σύγχρονα Υλικά Στέγης

Διαγωνισμός Fakro – Tsialos. Δηλώστε συμμετοχή!

Dry Roll

6.10 + ΦΠΑ

Dry Roll

6.10 + ΦΠΑ

Εξαερισμός πλάγιας ράχης Dry Roll

Επιτρέπει τον εξαερισμό της στέγης και αφετέρου περιορίζει τη δυνατότητα εισόδου νερού σε αυτή.

Χρώμα: κόκκινο

Μονάδα Μέτρησης: μέτρο (m)

ρολό 5m

Δείτε περισσότερα προϊόντα!