Φωτοσωλήνες Solarspot


Η χρήση φωτοσωλήνων αποτελεί μία νέα τεχνολογία για την επίλυση των τεχνικών προβλημάτων που προκύπτουν από την έλλειψη φυσικού φωτισμού, σε χώρους κατοικιών και κυρίως σε βιομηχανικά κτίρια, η οποία συμβαδίζει απόλυτα με τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και των παθητικών κτιρίων. Οι φωτοσωλήνες επιτρέπουν το φυσικό φωτισμό σκοτεινών δωματίων, βιομηχανικών χώρων και υπογείων, εξοικονομώντας ηλεκτρική ενέργεια και χωρίς να μεταφέρουν καθόλου θερμότητα στο εσωτερικό.
ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ, ΥΛΙΚΟ, ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΗ!

τοποθετήσεις

Οδηγίες τοποθετήσεων των προϊόντων...

Περισσότερα