Δόμηση – Ενέργεια – Σύγχρονα Υλικά Στέγης

Διαγωνισμός Fakro – Tsialos. Δηλώστε συμμετοχή!

Δόμηση – Ενέργεια – Σύγχρονα Υλικά Στέγης

Διαγωνισμός Fakro – Tsialos. Δηλώστε συμμετοχή!

Σύστημα αεριζόμενης κορυφογραμμής

σύστημα αεριζόμενης κορυφογραμμής

Με το σύστημα αεριζόμενης κορυφογραμμής, εννοούμε τον τρόπο εκείνο κατασκευής της κορυφογραμμής ώστε να επιτρέπει την ασφαλή τοποθέτηση των κορυφοκέραμων και παράλληλα να επιτρέπει τον εξαερισμό της στέγης.

Ο αερισμός της στέγης είναι απαραίτητος ειδικά σε κατοικήσιμες σοφίτες για την εκτόνωση των υδρατμών που δημιουργούνται από τη διαβίωση. Επιτυγχάνεται με τη χρήση  κατάλληλων υλικών στα ανοίγματα στα χαμηλά σημεία της στέγης περιμετρικά και στα ανάλογα ανοίγματα στα ψηλά σημεία της στέγης όπως η κορυφογραμμή.

 

Στα χαμηλά σημεία τοποθετούνται ο εξαεριστήρας άκρων στέγης και η ταινία εξαερισμού. Στις κορυφογραμμές χρησιμοποιούνται οι ταινίες Figaroll Plus, Dryroll, Flexiroll και η ταινία κορυφογραμμής 39εκ. Για την ασφαλή τοποθέτηση της κορυφογραμμής απαραίτητα υλικά είναι το εξάρτη στήριξης κορυφογραμμής καθώς και ο συνδετήρας κορυφοκέραμου.