Δόμηση – Ενέργεια – Σύγχρονα Υλικά Στέγης

Διαγωνισμός Fakro – Tsialos. Δηλώστε συμμετοχή!

Δόμηση – Ενέργεια – Σύγχρονα Υλικά Στέγης

Διαγωνισμός Fakro – Tsialos. Δηλώστε συμμετοχή!

Στεγανωτικές ταινίες

στεγανωτικές ταινίες

Οι στεγανωτικές και επισκευαστικές ταινίες είναι τα απαραίτητα υλικά για μια ολοκληρωμένη στέγη.

 

Τα συνήθη προβλήματα στεγανοποίησης σε κάθε στέγη παρουσιάζονται στα σημεία όπου έχουμε διάφορες ενώσεις  (καμινάδες, ποταμοί, σκεπή με τοίχο, αλλαγές κλίσεων). Η μεγάλη γκάμα στεγανωτικών ταινιών και άλλων παρεμφερών υλικών προσφέρουν λύσεις για κάθε είδους στέγη με οποιοδήποτε υλικό επικάλυψης (κεραμίδια, ασφαλτικά κεραμίδια, μεταλλικά πάνελ κ.ά.)