Δόμηση – Ενέργεια – Σύγχρονα Υλικά Στέγης

Διαγωνισμός Fakro – Tsialos. Δηλώστε συμμετοχή!

Δόμηση – Ενέργεια – Σύγχρονα Υλικά Στέγης

Διαγωνισμός Fakro – Tsialos. Δηλώστε συμμετοχή!

Εξαερισμοί – Δίοδοι

δίοδοι – εξαερισμοί

Το πιο ευάλωτο μέρος οποιασδήποτε στέγης είναι εκείνο το σημείο στο οποίο κάποια κάθετη επιφάνεια ή αγωγός διαπερνά την  επιφάνεια της στέγης. Και τα σημεία αυτά είναι πολλά : καμινάδες, εξαερισμοί αποχετεύσεων, σωληνώσεις ηλιακών, κεραίες, καλώδια.

 

Όλα αυτά τα σημεία αποτελούν μία πηγή διαρροών που χρειάζονται τα κατάλληλα υλικά για να στεγανοποιηθούν, ανάλογα με τον τύπο και τα υλικά επικάλυψης κάθε στέγης : κεραμίδια, ασφαλτικά κεραμίδια, μεταλλικά κεραμίδια, λαμαρίνες, πάνελ οροφής.