• Τεχνικό έργο, Εγνατία Οδός

 • Κτίριο αποθηκών, Κατερίνη

 • Μονάδα επεξεργασίας κρέατος, Εξοχή Πιερίας

 • Κτίριο αποθηκών, Χαλκιδική

 • Κτίριο αποθηκών, Χαλκιδική

 • Κτίριο αποθηκών, ΒΙ.ΠΕ Σίνδου

 • Αποθήκη τροφίμων, Θεσσαλονίκη

 • Κεντρικές αποθήκες MASOUTIS,Θεσσαλονίκη

 • Κεντρικές αποθήκες MASOUTIS,Θεσσαλονίκη

 • Αντιπροσωπεία αυτοκινήτων,Θεσσαλονίκη

 • Supermarket ΑΒ, Λιβαδειά

 • Supermarket AB, Λιβαδειά

 • Supermarket AB, Λιβαδειά

 • ΕΛ.ΠΕ. Θεσσαλονίκη

 • Κτίριο αποθηκών, Κατερίνη

 • Όροφος γραφείων, Κατερίνη