Κόφτης Μεμβρανών

25,00 € + ΦΠΑ 35,00 €

Ειδικός κόφτης για το εύκολο και ευθύγραμμο κόψιμο όλων των μεμβρανών ,πλαστικών φύλλων και λεπτών εύκαμπτων μονωτικών υλικών. Παίρνει ανταλλακτική λάμα(κωδ.02140100).

02140000