Φιλοσοφία

Η Tsialos με τη δραστηριότητά της σηματοδοτεί, για πρώτη φορά στην Ελληνική αγορά, την ολοκληρωμένη και πρότυπη εξυπηρέτηση του χώρου της Στέγης συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της αισθητικής και της ασφάλειας των κατασκευών.


Η Tsialos βασίζει την ανάπτυξή της ως εμπορική αλλά και τεχνική εταιρία, στην έννοια ‘ολική ποιότητα’ σε προϊόντα και υπηρεσίες, τόσο προς συνεργάτες όσο και τον τελικό καταναλωτή πιστοποιώντας με τις αυστηρότερες προδιαγραφές τις διαδικασίες της λειτουργίας της κατά ISO.

Επιλέγει βάσει προδιαγραφών κορυφαίες εταιρείες του εξωτερικού και προχωρεί στρατηγικά σε συνεργασίες αποκλειστικότητας εδραιώνοντας τη θέση της και κατακτώντας πανελλήνια, τη φήμη του απολύτως ‘ειδικού στη Στέγη’.

H δια βίου μάθηση και κατάρτιση μέσα από συνεχή επιμόρφωση των στελεχών, των συνεργατών-εμπόρων αλλά και τεχνικών εφαρμογής που συνδέονται με την εταιρία είναι η αταλάντευτη πολιτική της Tsialos.

Παράλληλα η εταιρεία δραστηριοποιείται στην εφαρμογή νέων Τεχνολογιών με την χρήση συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργεις (ΑΠΕ), συστημάτων που εκμεταλλεύονται την ενέργεια του ήλιου όπως φωτοσωλήνες, φωτοβολταϊκά και ηλιακοί συσσωρευτές.

Tsialos Σύγχρονα Υλικά Στέγης